Startsubsidie

Op 27 september 2018 heeft de overhandiging van de startsubsidie plaatsgevonden door weth. Rijzebol in het Dorpsherberg Lanting  te Meedhuizen.  

 

Foto van links naar rechts:

Vrz.       :   Abel L. Nieveen

Penn.    :   Els Zijlstra Veldman

Weh.     :   IJzebrand  Rijzebol

Lid          :   Willem  Ritsema

LEV        :   Michiel Mulder

 Secr.     :   Simon W.D.P. Bos