Startsein eerste zonnepark Valgenweg Farmsum

Door de energiecoöperatie Bronnen VanOns heeft samen met de besturen van de energiecoöperaties uit de DAL-gemeenten, Groninger Seaports, Wirsol en Eneco de aftrap gegeven van bouw van de eerste zonnepark in de gemeente  Delfzij waar de lokale omgeving (inwoners en bedrijven) voor 25% zeggenschap krijgt over waar en hoe er duurzame energie wordt geproduceerd.

Op die manier kan de lokale bevolking vanaf dag één meepraten,  - denken en – beslissen. De opbrengsten blijven in de regio en kunnen weer besteed worden aan nieuwe duurzaamheids- en/of leefbaarheidprojecten.  Gedeputeerde mevr. Nienke Homan proostte op de goede samenwerking .

Zonnepark Valgenweg Farmsum is 16 ha. groot  en krijgt 57.000 panelen, goed voor stroom voor 6.593  huishoudens.