Vliegende start voor energiecoöperatie Green Power Delfzijl

Vliegende start voor energiecoöperatie Green Power Delfzijl

Onlangs is de energiecoöperatie Green Power Delfzijl opgericht met als doel de dorpen in en om Delfzijl van lokaal opgewekte energie te voorzien en zoveel als mogelijk energieneutraal te maken

Speerpunt

 Speerpunt is het uitbouwen van de coöperatie om de lokale groene energievoorziening sterker te kunnen maken.

Waar staan we nu?

De coöperatie staat in de basis klaar. De randvoorwaarden om te kunnen draaien zijn aanwezig. Er is een gemotiveerd bestuur, er is een voorzitter met een prima netwerk, er zijn voor de startfase voldoende financiële middelen verworven.

We zijn in onderhandeling met Eneco over aankoop van een windmolen op het windpark Geefsweer waarmee de coöperatie 100% duurzame energie kan leveren aan huishouden. Naar verwachting zal begin 2020  windpark Geefsweer operationeel zijn en moet dan ook duidelijk zijn of aankoop van een ‘gebiedswindmolen’ financieel haalbaar is. Zowel de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl hebben ondersteuning in het project toegezegd.

 Daarnaast staat deelname in twee zonneparken op het industrieterrein Oosterhorn in de steigers.  Dit is een project met vele participerende partijen en veel overleg. Tijd zal moeten uitwijzen of deelname in dit project mogelijk.

We hebben de provincie Groningen voorgesteld om de revenuen uit het gebiedsfonds windpark Geefsweer te beheren en conform de overeenkomsten uit te voeren.

Er is een functionerende website opgezet, waarmee een betere informatievoorziening en communicatie met de inwoners uit het gebied kan worden voorzien. Ook de ledenwerving wordt geïntensiveerd met gebruikmaking van  flyers en brochures.

Het opzetten van een goed netwerk werpt zijn vruchten af.   Er zijn goede contacten met Eneco,  de provincie Groningen, gemeente Delfzijl, de energiecoöperaties in de DAL gemeenten  en organisaties w.o.  de Groninger Energiekoepel,  de Natuur en Milieufederatie Groningen,  de Bedrijven e.d.