<

Energie Coöperatie Green Power Delfzijl .

Ontstaan: De Energie Coöperatie Green Power Delfzijl U.A. is op 24 september 2018 vanuit de leden van de klankbordgroep windpark Geefsweer opgericht. De inzet is het gebruik van fossiele energiebronnen terug te dringen en de zelfvoorziening op het gebied van duurzame energie in de regio vergroten.

 

Doel:

De coöperatie heeft als doel het stimuleren van het gebruik van duurzame lokaal opgewekte energie, direct of indirect ten behoeve van haar leden in de gemeente Eemsdelta (v.h. gem. Delfzijl), door bij te dragen aan de verduurzaming van het energiegebruik in de samenleving.

Samenstelling bestuur:

 

 • Dhr. A.L.R. Nieveen voorzitter
  Mevr. E.M.Zijlstra-Veldman penningmeester
  Vacant secretaris

 • Dhr. S.W.D.P.Bos lid
  Dhr. W. Ritsema lid
  Dhr. A. Engelsman lid
 • Dhr. D.K.Visser lid
  Dhr. B.Koopman lid

De energiecoöperatie Green Power Delfzijl heeft zich aangesloten bij Eemsdelta Energiek:

De energiecoöperatie Eemsdelta Energiek is op 5 april 2022 door de coöperaties in de gemeente Eemsdelta opgericht. De samenwerking is vooral gericht op het delen en verbreden van de (inhoudelijke, financiële en technische) kennis en door de gezamenlijke coöperatieve belangen te behartigen in gesprekken met de provincie, gemeente en potentiële ontwikkelaars in zonneparken. Zie ook de website: Eemsdelta Energiek.nl

 

Projecten:

Concreet in ontwikkeling zijn de onderstaande projecten:

Zonnepark Valgenweg:

Zonnepark Valgenweg is een coöperatieve samenwerkingsproject van Eemsdelta Energiek met Groninger Seaports, Wircon en Bronnen VanOns. De oppervlakte van het zonnepark is circa 17 ha waarop 31.176 zonnepanelen van elk 560 WP worden geplaatst. Het totale vermogen wordt geraamd op 17.459 kWp. en de opbrengst op jaarbasis van 14,3 GWh. Dit park zal in 2023 worden opgeleverd.

Zonnepark Geefsweersterweg:

Dit is een coöperatieve samenwerking tussen Eemsdelta Energiek met de ontwikkelaar Ter Schuur Windenergie (TSWE). De inschatting van de energieproductie is bijna 10GWh per jaar. Verwacht wordt dat de bouw van het zonnepark in 2023/2024 kan worden gestart.


 

Energie VanOns
Onze energiecoöperatie is aangesloten bij Energie VanOns.
Energie VanOns staat symbool voor: we doen het samen. Zij zijn veel meer dan een groene energieleverancier. Hun beweging is van onderop is ontstaan. De Lokale energiecoöperatie zijn hun lokale energieproducenten.

De tarieven van Energie VanOns zijn concurrerend en gemiddeld lager dan die van Essent, Nuon en Eneco. Op de website van Energie VanOns vindt u alle informatie. Een overstap is heel gemakkelijk geregeld. Als u zich aanmeldt bij Energie VanOns als lid van de energiecoöperatie ontvangt Green Power Delfzijl daar een jaarlijkse bijdrage voor die wij kunnen investeren in onze lokale omgeving.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina van de klantenservice  van Energie VanOns.  Daar vindt u tevens meer informatie en de huidige tarieven.

Aanmelden als klant bij Energie VanOns kan via:   
Energiecoöperatie Green Power Delfzijl - Energie VanOns


Zernikelaan 17, 9747 AA, Groningen
T: 085 – 0160 111
communicatie@energievanons.org
https://energie.vanons.org

Meedoen! 

Heeft u interesse , bent u nieuwsgierig over wat wij doen en/of wilt u lid worden stuur dan een mail naar: info@gpdelfzijl.nl